.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..-,


-

- (sperm-), - (spermi(o)-), - (spermo-)

- (spermat-), - (spermato-)


-

-
,- (splanch-), - (splanchno-)


- (splen-), - (spleno-)- (spondyl-), - (spondylo-)


,

(c) 2007-2015.