.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..- (tel-), - (tele-), - (telo-)

,
, ,

,,
,(-)

-

,


,
,-,


,,

- (terat-), - (terato-)

- (therm-), - (thermo-)

-

- U


,

,
- (tetan-), - (tetano-)--99

(c) 2007-2015.