.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..-

- (tox-), - (toxi-), - (toxo-), - (toxic(o)-),()
-

-

-

- (thorac-), - (thoraco-)
-X-(c) 2007-2015.