-

- (tox-), - (toxi-), - (toxo-), - (toxic(o)-),()
-

-

-

- (thorac-), - (thoraco-)
-X-
(c)