-
-


-, -
,

()


(agglutination), (clumping)
(agraphia), (dysgraphia)-


,
,- (aden-), - (adeno-)
- (azo-), - (azoto-)

-


-

- (acro-)-,


-
- ()( )
-

()

,
- (angi-), - (angio-)


- ()

-, -


-

H2--, -

--


,


- (anthrop), - (anthropo-)
, ,


,
-


--

,

- (arthr-), - (arthro-)
,,
-


,

- (arch-, arche-, archo-), - (archi-)


- (atel-), - (atelo-)

,


- (atri-), - (atrio-)
-

- (audi-), - (audio-)- (aux-), - (auxo-)

- (aut-), - (auto-)

- (aer-), - (aero-)[an error occurred while processing this directive]


(c)